El Drac Dark

El Drac Dark

La població d'Olesa està atemorida per un drac que viu a la muntanya de Montserrat. Aquest drac es diu Dark i ja fa molts anys que viu a Montserrat, però des de fa un temps baixa cada dia a buscar menjar al poble i està acabant amb el ramat i els conreus de la zona. La gent d'Olesa ha decidit reunir-se avui per parlar de com solucionar aquesta situació. ¿Pots ajudar-los a resoldre aquest problema?


Lorena
Quest | Quest
Español
Español


Total readings: 299
Readings completed: 24
No. of chapters: 4
No. of pages: 44
No. of words: 4176

1. La Reunió
2. El camí fins al cau del Drac Dark
3. El cau del Drac Dark
4. El Desenllaç

There are no comments yet.